Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Различни етноси - едно училище"
Бенефициент: Основно училище "Любен Каравелов" - Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оучение и възпитание на учениците в единна културно-образователна среда. Взаимодействие между родители,учители и ученици като гаранция за активно включване на децата в учебния процес и превенция на ранното отпадане от училище.
Дейности: Дейност 1* Информационна кампания за целите и възможностите, които предоставя проекта
Дейност 2 Подготовка на Дейност 2. Оборудване и ремонт на ,,Стая на етносите"
Дейност 3 Обучение на учители.
Дейност 4* ,,Родители на училище"
Дейност 5 Клуб-Фотография
Дейност 6 Спортен клуб,,Тенис на маса"
Дейност 7 СИП,,Ромски фолклор-фолклор на етноси"
Дейност 8 Клуб,,Театър на толерантността"
Дейност 9 Клуб ,,Безопастност на движението по пътищата"
Дейност 10 Клуб ,,Традиции и обичаи в моя роден край"
Дейност 11 Клуб,Моето училище- цветна градина"
Дейност 12 Детски етнофестивал
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 014 BGN
Общ бюджет: 29 022 BGN
БФП: 29 022 BGN
Общо изплатени средства: 28 988 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 200 BGN
2012 13 577 BGN
2013 1 210 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 988 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 070 BGN
2012 11 541 BGN
2013 1 029 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 130 BGN
2012 2 037 BGN
2013 182 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 348 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз