Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0010-C0001
Номер на проект: Д01-204/17.09.2011 г.
Наименование: Еднакви и различни – ние всички сме деца
Бенефициент: ЦДГ №2 "Звънче"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 17.09.2011
Дата на приключване: 17.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Интегриране, социализиране и подпомагане на образователния процес на децата със специални образователни потребности към групата в детската градина.
Дейности: Подготовка на Дейност 1
Дейност 1 Обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции в детските градини за оценяване на образователните потребности и за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 2
Дейност 2* Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура и дидактически материали за обучението на със СОП
Подготовка на Дейност 3
Дейност 3 Дейности, насочени към подпомагане социализацията и интеграцията на децата със СОП
Подготовка на Дейност 4
Дейност 4 Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 525 BGN
Общ бюджет: 75 251 BGN
БФП: 75 251 BGN
Общо изплатени средства: 75 237 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 505 BGN
2012 58 992 BGN
2013 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 237 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 179 BGN
2012 50 144 BGN
2013 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 326 BGN
2012 8 849 BGN
2013 111 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 286 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз