Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/040
Наименование: Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 16.09.2011
Дата на приключване: 16.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е разработване и развитие на иновативен интегриран културен продукт Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик, който да допринесе за утвърждаване на културната идентичност на града, да отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия и да създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към община Пазарджик
Дейности: 1 Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
2 Избор на изпълнители Избор на изпълнители
3 Одит на проекта Одит на проекта
4 ВО, медия планиране и рекламна ВО, медия планиране и рекламна
5 Проучване на международния опит и разработка на стратегия за развитие Проучване на международния опит и разработка на стратегия за развитие
6 Подготвителни дейности Подготвителни дейности
7 Организиране и изпълнение на фестивалните дейности Организиране и изпълнение на фестивалните дейности
8 Визуализация публичност Визуализация публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 409 628 BGN
Общ бюджет: 406 954 BGN
БФП: 400 245 BGN
Общо изплатени средства: 380 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 400 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 136 201 BGN
2012 0 BGN
2013 244 031 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
380 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 340 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 121 864 BGN
2012 0 BGN
2013 218 344 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 337 BGN
2012 0 BGN
2013 25 687 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 024 BGN
Финансиране от бенефициента 6 709 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.
Индикатор 8 .Брой Инситуции и колективи, включени в иновативните събития
Индикатор 9 .Брой посетители на иновативните културни събития от етнични, социални и групи в неравностойно положение
Индикатор 10 .Брой фирми- непреки бенефициенти от свързани дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз