Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/028
Наименование: "ХАРМАНЛИ В ПЕСНИ И БАГРИ"
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 13.09.2011
Дата на приключване: 13.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Развитието на своебразен културен живот в Харманли – ключов фактор за повишаване на качеството на живот и устойчивия растеж на община Харманли
Дейности: 1. Управление на проекта Създаване на екип, изготвяне на детайлен план за действие, разработване на методи и форми на контрол и мониторинг
2. Публичност и информация за проекта Публичност и информация за проекта
3. Организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” Организиране и провеждане на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” : 1 Фестивал „Хармония” - Хоров фестивал 2 Фестивал „Хармония” - Музикално-артистични изпълнения „Хармония в Харманли” 3 Арт-пленер с изложба „Харманли – моят град”
4. Промотиране на иновативното културно събитие „Харманли в песни и багри” Промотиране на иновативното културно събитие „Харманли в песни и багри”
5. Доставка на оборудване Доставка на оборудване
6. Възстановителни строителни работи за инсталиране на открита модулна сглобяема сцена Възстановителни строителни работи за инсталиране на открита модулна сглобяема сцена
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 465 210 BGN
Общ бюджет: 461 490 BGN
БФП: 452 130 BGN
Общо изплатени средства: 426 543 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 452 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 154 682 BGN
2012 125 461 BGN
2013 22 850 BGN
2014 123 550 BGN
2015 0 BGN
426 543 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 384 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 138 400 BGN
2012 112 255 BGN
2013 20 445 BGN
2014 110 544 BGN
2015 0 BGN
381 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 282 BGN
2012 13 206 BGN
2013 2 405 BGN
2014 13 005 BGN
2015 0 BGN
44 899 BGN
Финансиране от бенефициента 9 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 4 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой посетители на иновативните културни събития.
Индикатор 7 .Брой творчески изяви с участието на деца и млади хора от Харманли
Индикатор 8 .Брой творчески произведения създадени по време на и за целите на културното събитие
Индикатор 9 ..Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз