Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0632-C0001
Номер на проект: ESF-2101-08-01001
Наименование: Прима Екип
Бенефициент: "Прима ФР" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 01.04.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Да се разширят възможностите за квалификация и преквалификация на служителите във фирмата
Дейности: провеждане на информационна кампания провеждане на информационна кампания и пресконференция за запознаване общността с целите, дейностите и задачите по проекта
Установяване на надеждна система за управление Установяване на надеждна система за управление на проекта
Подготовка и осигуряване на учебни материали Подготовка и осигуряване на учебни материали на обучаемите
Провеждане на ПК по специалност "шивачество" Обучение на 13 заети лица по специалност "шивачество"
Провеждане на обучение по "Организация на производството и труда" Обучение на 9 заети лица по "Организация на производството и труда"
Провеждане на обучение по ИКТ Обучение на 8 лица по ИКТ
Издаване на съответните документи на лицата завършили съответното обучение Издаване на съответните документи /удостоверение и сертификати/
Мутиплициране на резултатите от проекта Мутиплициране на резултатите от проекта.
Приключване и отчитане на проекта Приключване и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 268 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 5 067 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз