Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0561-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-09001
Наименование: Развитие на мениджерските умения и придобиване на нови ключови компетенции от ръководители и специалисти на "Асарел-Медет" АД Мениджерите не се раждат, а създават
Бенефициент: "Асарел-Медет" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 09.04.2008
Дата на приключване: 09.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и квалификацията на мениджърският състав, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити ключови компетенции и умения в областите за управленчески и личностни умения в изпълнение на контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Дейности: Етап на изпълнение на дейност 1 - Координация провеждане на срещи с цел събиране на информация за организационната среда; разпространение на рекламни материали, публикации в печатни и ел. медии
подготвителен етап провеждане на срещи с мениджърите за събиране на информация за конкретните нужди и потребности от обучение; в какви насоки ще бъдат обучавани служителите; съгласуване на желаните насоки с реалните им потребности; варианти на място на провеждане на обученията и др.
етап на изпълнение на дейност 2 - Анализ провеждане на интервю с цел събиране на информация за конкретните нужди от обучение на служителите; разпространение на рекламни материали, публикации в печатни ел. медии
етап на изпълнение на дейност 3 - Дизайн изготвяне на дизайна на тренинга, подготовка на материалите, организиране на самото провеждане на служителите; разработване на рекламни материали, публикации в печатни и ел. медии
етап на изпълнение на дейност 4 - Реализация провеждане на тренинга - 2 дни; разработване на рекламни материали, публикации в печатни и ел. медии и излъчване на рекламен спот.
етап на изпълнение на дейност 5 - информиране и публичност разпространение на рекламни материали, публикации в печатни и ел. медии и излъчване на рекламен спот
последващи процедури след приключване на обучението ще изготвят - подробен доклад за протичане на обучението, структурирано сесия по сесия;индивидуален протокол за това как да стимулирате своите сътрудници, конкретни насоки за действие и подобряване на работата им; обобщени резултати от обратната връзка и оценката на обучението от участниците; запис на CD от обучението.
Партньори
Партньори:
"Прогрес Консулт Груп" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 092 BGN
Общ бюджет: 66 700 BGN
БФП: 46 690 BGN
Общо изплатени средства: 46 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 690 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 39 686 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 003 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 003 BGN
Финансиране от бенефициента 29 057 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз