Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/33
Наименование: Модерно професионално образование – качество чрез партньорство
Бенефициент: Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 01.10.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на професионално обучение, чрез обучение в реална среда и създаване на реална възможност за преход от училище към бъдещото работно място
Дейности: 1. Дейност 1: Организиране и провеждане на начална работна среща на партньорите
2. Дейност 2: Провеждане на месечни работни срещи на екипа и вътрешен мониторинг на проекта
3. * Дейност 3: Сформиране на 6 групи по 10 ученика от 10, 11 и 12 клас.
4. * Дейност 4: Провеждане на обучение по Здравословни и безопасни условия на труд
5. * Дейност 5: Провеждане на учебните практики
6. Дейност 6: Връчване на удостоверенията на учениците
7. * Дейност 7: Отчитане на междинни и финални резултати от провежданите учебни практики
8. * Дейност 8: Изработване на междинни и финален технически и финансов доклад
9. Дейност 9: Изработване и поставяне на рекламно табло в гимназията
10. Дейност 10: Изработване на информационно табло
11. Дейност 11: Популяризиране на проекта чрез медиите и Интернет
12. Дейност 12: Организиране и провеждане на среща между учениците, желаещи да участват в проекта и екипа за управление
13. Дейност 13: Организиране и провеждане на среща между учениците, участници в проекта и техни съученици
14. * Дейност 14. Подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура и диплянка за представяне на проектните резултати
15. Дейност 15: Организиране и провеждане на финална среща за представяне на резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 340 BGN
Общ бюджет: 53 047 BGN
БФП: 53 047 BGN
Общо изплатени средства: 53 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 268 BGN
2009 33 804 BGN
2010 7 975 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 578 BGN
2009 28 733 BGN
2010 6 779 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 690 BGN
2009 5 071 BGN
2010 1 196 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз