Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/16
Наименование: Адаптивни на пазара на труда чрез тейлър мейд обучение
Бенефициент: Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да се предостави на ученици от ПГ по ПСТТ, гр. Ямбол качествена професионална подготовка по тейлър мейд учебни програми в реалните работни условия на фирмите партньори по проекта
Дейности: 1*.Изпълнение на дейност 1 Работни срещи на екипа за управление на проекта
2.Подготовка на дейност 2 (Сформиране на целеви групи на: наставниците/инструктори; на учителите и на учениците)
2.1.Изпълнение на дейност 2 (Сформиране на целеви групи на: наставниците/инструктори; на учителите и на учениците)
3. Подготовка на дейност 3 (Разпределяне на учениците в предлаганите по проекта курсове за професионално обучение по част от професията)
3.1. Изпълнение на дейност 3 (Разпределяне на учениците в предлаганите по проекта курсове за професионално обучение по част от професията)
4*. Подготовка на дейност 4 (Организиране на пресконференции)
4.1*. Изпълнение на дейност 4 (Организиране на пресконференции)
5. Подготовка на дейност 5 (Изработване на информационно табло)
5.1. Изпълнение на дейност 5 (Изработване на информационно табло)
6.1 Изпълнение на дейност 6 (Създаване и актуализация на информационен блок по проекта в интернет)
7. Подготовка на дейност 7 (Обучение на учителите за работа с модерно оборудване и технологии в транспортната техника)
7.1. Изпълнение на дейност 7 (Обучение на учителите за работа с модерно оборудване и технологии в транспортната техника)
8.Подготовка на дейност 8 (Разработване на учебни планове и тейлър мейд учебни програми по рамкова програма Д на МОН)
8.1. Изпълнение на дейност 8 (Разработване на учебни планове и тейлър мейд учебни програми по рамкова програма Д на МОН)
9. Подготовка на дейност 9 (Теоретични занятия по професионална подготовка на учениците)
9.1 Изпълнение на дейност 9 (Теоретични занятия по професионална подготовка на учениците)
10. Подготовка на дейност 10 (Мотивационно обучение на наставниците)
10.1. Изпълнение на дейност 10 (Мотивационно обучение на наставниците)
11. Изпълнение на дейност 11 (Разработване на програма за провеждане практиките на учениците в реална работна среда)
12. Изпълнение на дейност 12 (Организиране на практическото обучение (на учениците) и наставничество-то)
13. Подготовка на дейност 13 (Доставяне на работно облекло за учениците)17.02.2009
13.1. Изпълнение на дейност 13 (Доставяне на работно облекло за учениците)
14. Подготовка на дейност 14 (Провеждане на предварително практическо обучение на учениците в реалната работна среда на фирмите партньори)
14.1. Изпълнение на дейност 14 (Провеждане на предварително практическо обучение на учениците в реалната работна среда на фирмите партньори)
15*. Подготовка на дейност 15 (Провеждане на същинско практическо обучение на учениците в реалната работна среда на фирмите партньори)
15.1. Изпълнение на дейност 15 (Провеждане на същинско практическо обучение на учениците в реалната работна среда на фирмите партньори)
16. Подготовка на дейност 16 (Презентация на проекта в телевизионно предаване по местна телевизия с участие на ученици)
16.1. Изпълнение на дейност 16 (Презентация на проекта в телевизионно предаване по местна телевизия с участие на ученици)
17. *Подготовка на дейност 17 (Организиране и провеждане на изпити за предвидените обучения по проекта)
17.1. *Изпълнение на дейност 17 (Организиране и провеждане на изпити за предвидените обучения по проекта)
18.* Подготовка на дейност 18 (Издаване на удостоверения)
18.1.* Изпълнение на дейност 18 (Издаване на удостоверения)
19. Подготовка на дейност 19 (Създаване на информационна брошура)
19.1. Изпълнение на дейност 19 (Създаване на информационна брошура)
20. Изпълнение на дейност 20 (Разпространение на брошурата)
21. *Подготовка на дейност 21 (Отчитане пред донора)
21.1.* Изпълнение на дейност 21 (Отчитане пред донора)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 540 BGN
Общ бюджет: 53 513 BGN
БФП: 52 523 BGN
Общо изплатени средства: 52 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 908 BGN
2009 10 163 BGN
2010 31 452 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 272 BGN
2009 8 639 BGN
2010 26 734 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 636 BGN
2009 1 524 BGN
2010 4 718 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 878 BGN
Финансиране от бенефициента 1 026 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз