Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.15-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АСП 2011
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г. Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 506 749 BGN
Общ бюджет: 405 233 BGN
БФП: 405 233 BGN
Общо изплатени средства: 405 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 405 233 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
405 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 344 448 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 785 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 785 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз