Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.16-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ МОМН 2011
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финасов план съгласно ПМС 67/14.04.2011 г.
Дейности: Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г. Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 457 025 BGN
Общ бюджет: 335 313 BGN
БФП: 335 313 BGN
Общо изплатени средства: 335 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 335 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 91 405 BGN
2012 243 908 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
335 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 77 694 BGN
2012 207 322 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
285 016 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 711 BGN
2012 36 586 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз