Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/036
Наименование: Фестивал на природните елементи - Земя, въздух, огън и вода "Бърдуче"
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на общината и региона. Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на Кюстендил. Да се стимулира културната политика като инструмент на устойчивото развитие на общинско и регионално ниво. Проектът цели да подпомогне развитието на общината и региона като осигури подходяща културна среда, съвместима с бъдещите изисквания на жителите и гостите му, чрез промоция на местния културен потенциал.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Ремонт на площада
Дейност 4: Доставка на оборудване и материали
Дейност 5: Организиране и провеждане на Фестивала
Дейност 6: Промотиране и реклама на Фестивала
Дейност 7: Информация и публичност на проекта
Дейност 8: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 487 872 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 6 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз