Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/031-01
Наименование: Мостове към бъдещето
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се използва местния специфичен културен потенциал по нов и интересен начин за обновление и развитие на общината и региона като привлекателно място за живот.
Дейности: дейност 1 : Организация и управление на проекта
дейност 2 „Мерки за публичност”
дейност 3 Доставка и монтаж на оборудване
дейност 4 „Провеждане на промоционална политика”
дейност 5 „Организация и провеждане”
дейност 6 „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 587 BGN
Общ бюджет: 220 295 BGN
БФП: 219 534 BGN
Общо изплатени средства: 207 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 219 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 151 BGN
2013 68 023 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 504 BGN
2013 60 863 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
185 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 647 BGN
2013 7 160 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 808 BGN
Финансиране от бенефициента 1 322 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 -)% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 3 @)Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 4 !)Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 $)Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 6 1)Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 7 *) % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз