Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/030
Наименование: "Фестивал-палитра от изкуства"
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 18.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е създаването на едно качествено ново изявление на културата пред обществеността и представянето му по-различен и новаторски подход с цел засилване на ролята на културата като двигател за обновление и развитие на община Поморие правейки я достъпна и популярна
Дейности: дейност 1 Мулти арт- спектакъл „Яворов – европейският поет на България”
дейност 2 Летни ателиета по изкуствата
дейност 3 Спектакъл-пърформанс Дионисий
дейност 4 Парад на фолклорните етноси
дейност 5 Промотиране
Публичност
Управление
Дейност 6 Дейности за информация и публичност
Доставка на оборудване
Разработване на тръжна документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 672 BGN
Общ бюджет: 424 261 BGN
БФП: 424 261 BGN
Общо изплатени средства: 403 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 424 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 164 811 BGN
2013 114 062 BGN
2014 124 175 BGN
2015 0 BGN
403 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 360 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 462 BGN
2013 102 056 BGN
2014 111 104 BGN
2015 0 BGN
360 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 349 BGN
2013 12 007 BGN
2014 13 071 BGN
2015 0 BGN
42 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 (Д) * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 (Д) * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 (Д) * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 (Д) * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 (Д) * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 (Д) * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз