Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/022-01
Наименование: "КИТАРИАДА - "културна марка" за град Перник"
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Да се даде тласък на творческото начало, което да обогати и засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие в Община Перник. Едновременно с това проектът цели да подпомогне бъдещото развитие на културния живот в град Перник чрез изграждане на нова идентичност, подобряване на имиджа и създаване на нова културна марка за града като се активизират гражданите в провеждане на група иновативни културни събития.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: Иновативно културно събитие „КИТАРИАДА - Перник”
Дейност 4: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 000 BGN
Общ бюджет: 407 766 BGN
БФП: 385 034 BGN
Общо изплатени средства: 368 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 171 237 BGN
2012 25 926 BGN
2013 171 167 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
368 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 153 212 BGN
2012 23 197 BGN
2013 153 149 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 025 BGN
2012 2 729 BGN
2013 18 018 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 772 BGN
Финансиране от бенефициента 22 732 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *. Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *. Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 *. Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * . Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 *. % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * . % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз