Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/020
Наименование: "Докоснати от древността"
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване привлекателността на региона посредством обновяване и обогатяване на културния живот в община Казанлък, постигнато чрез обединяване на заинтересованите страни за реализиране на иновативно културно събитие и промотиране на основните културни ресурси като главен фактор за изграждане идентичността на региона.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Тръжни документи
дейност 3 Събитие
дейност 4 Ефективна реклама на събитието
дейност 5 Оборудване
дейност 6 Публичност
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 054 BGN
Общ бюджет: 430 123 BGN
БФП: 430 123 BGN
Общо изплатени средства: 408 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 210 191 BGN
2013 198 427 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
408 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 188 065 BGN
2013 177 540 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
365 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 125 BGN
2013 20 887 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *.Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *.Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 *. Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 *. Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 *. % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз