Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/016
Наименование: "Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и непоторимостта на Община Карлово"
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Създаване и разработване на подходяща културна инфраструктура на базата на специфичната местна културна почва подхранена с нов прочит на традициите, която да подпомогне социално-икономическото развитие на региона и да повиши неговата привлекателност.
Дейности: дейност 1 Управление и администриране на проекта
дейност 2 Разработване на План – сценарий за обединяване и обхващане всичките културни събития, включени в проекта
дейност 3 Откриване на селскостопанските дейности по обработка на розите с ритуал „Дай боже дъжд, за да има розата масло и роса”
дейност 4 Провеждане конкурс „Царица на Розата”
дейност 5 Тържествено откриване на Розобера и Розоваренето
дейност 6 Създаване „Алея на розата”
дейност 7 Промотиране и реклама на планираните културни събития
дейност 9 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 487 383 BGN
Общ бюджет: 336 117 BGN
БФП: 336 117 BGN
Общо изплатени средства: 319 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 336 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 162 055 BGN
2013 91 754 BGN
2014 65 503 BGN
2015 0 BGN
319 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 996 BGN
2013 82 096 BGN
2014 58 608 BGN
2015 0 BGN
285 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 058 BGN
2013 9 658 BGN
2014 6 895 BGN
2015 0 BGN
33 612 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз