Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/007
Наименование: Светът е сцена, а всички ние сме актьори
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване качеството на живот, социалната и културна интеграция във Велинград чрез експериментиране и иновации в областта на културата.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури, сключване на договори с избраните под-изпълнители
Дейност 3 Доставка на оборудването
Дейност 4 Организиране и провеждане на иновативното културно събитие
Дейност 5 Промотиране на иновативното културно събитие
Дейност 6 Одит
Дейност 7 Информиране и публичност на проекта
Дейност 8 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 372 667 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 @)% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 @)% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 @) Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 @)Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 @)Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 @)Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз