Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/006
Наименование: "Балчик - сцена на изкуствата"
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновяване и развитие на общинския център – гр. Балчик и периферните населени места чрез организацията и провеждането на две издания на иновативното културно събитие «Балчик – сцена на изкуствата», които да променят облика на общината и да спомогнат за облагородяването на градската среда, за устойчивото културно, социално и икономическо развитие на общината.
Дейности: Дейност 1 - Интерактивни Инициативи за Подготовка на Публиката – ОТВОРЕН КЛАС
Дейност 2 - Направление „Създаване на културни продукти”
Дейност 3 - Направление „Промотиране на иновативното събитие”
Дейност 4 - Направление „Представяне пред публика"
Дейност 5 - Направление „Създаване на уеб-портал” за онайн достъп до културно съдържание в реално времи и архив
Дейност 6 - Направление „Осигуряване на информация и публичност и управление на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 525 540 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 174 742 BGN
2012 0 BGN
2013 - 174 742 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 156 348 BGN
2012 0 BGN
2013 - 156 348 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 394 BGN
2012 0 BGN
2013 - 18 394 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * . Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 * . Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * . Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 *. Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 *. % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * . % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз