Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/001
Наименование: Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на централни и периферни райони на София чрез иновативни културни събития: Фестивал за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал за изкуства на открито в Западен парк, които да променят облика на столицата, да спомогнат за облагородяването на градската среда, да допринесат за устойчивото социално развитие на града.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Одит.
Дейност 2. Информация, публичност и визуализация (дейността се извършва първите 3 и последните 3 месеца от проекта)
Дейност 3: Консултантски услуги
Дейност 4: Иновативно културно събитие в центъра на София: Фестивал за съвременни изкуства - SOFIA CONTEMPORARY
Дейност 5: Иновативно културно събитие в периферията – Фестивал за изкуства на открито в Западен парк.
Дейност 6. Комуникационна кампания
дейност 7. Разработвате на интегрираната система за управление на процесите, свързани с провеждането на публични събития
Дейност 8: Оценка на резултатите и мултипликаци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 839 706 BGN
Общ бюджет: 708 889 BGN
БФП: 708 889 BGN
Общо изплатени средства: 673 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 279 202 BGN
2013 394 242 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
673 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 249 813 BGN
2013 352 743 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
602 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 390 BGN
2013 41 499 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * . Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *. Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * .Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * . Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 * .% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * . % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз