Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0057-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/057
Наименование: Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2011
Начална дата: 16.08.2011
Дата на приключване: 16.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне УО на ОПРР в процесите на правилното съхранение на документацията по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г., в съответствие с Европейските регламенти.
Дейности: Под-дейност 2.2 Наемане на помещението, сключване на договор и транспортиране на докуменатцията
Под-дейност2.1 Изготвяне и публикуване на обява
дейност 4Приключване на проекта
дейност 3 Информация и публичност
Дейност 1: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности Описание и обосновка:
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БЕРС АД
"Хамали БГ" ООД
Медиа Транспорт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 329 899 BGN
Общ бюджет: 312 586 BGN
БФП: 312 586 BGN
Общо изплатени средства: 312 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 847 BGN
2013 82 177 BGN
2014 74 650 BGN
2015 116 911 BGN
312 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 020 BGN
2013 69 850 BGN
2014 63 453 BGN
2015 99 375 BGN
265 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 827 BGN
2013 12 327 BGN
2014 11 198 BGN
2015 17 537 BGN
46 888 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съхранена документация в Архивохранилище извън сградата на МРРБ
Индикатор 2 (Д) време за съхранение на документацията в архивохранилище извън сградата на МРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз