Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.13-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ МТСП 2011
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.06.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финасов план съглано ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г. Финансов план съгласно ПМС 67/14.04.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 460 155 BGN
Общ бюджет: 1 180 820 BGN
БФП: 1 180 820 BGN
Общо изплатени средства: 1 180 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 180 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 292 031 BGN
2012 888 789 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 180 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 003 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 248 226 BGN
2012 755 471 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 003 697 BGN
В т.ч. Национално финансиране 177 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 805 BGN
2012 133 318 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз