Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-004
Наименование: Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да реализара дейности по консервация, реставрация и социализация на „Червената църква”, да подпомогне развитието на по-слабо развита туристическа локализация във вътрешността на страната, притежаваща значителен туристически потенциал и да допринесе за създаване на добавена стойност на туристическата дестинация.
Дейности: дейност 1 „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
дейност 2 „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта”
дейност 3 „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури”
дейност 4 „Изпълнение на КРР, строително-монтажни работи и доставки”
дейност 5 „Археологическо наблюдение”
дейност 6 „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
дейност 7 „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
дейност 8 „Въвеждане на обекта в експлоатация”
дейност 9 „Извършване на одит по проекта”
дейност 10 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 304 052 BGN
Общ бюджет: 1 437 350 BGN
БФП: 1 437 350 BGN
Общо изплатени средства: 1 437 279 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 437 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 477 048 BGN
2013 634 058 BGN
2014 308 131 BGN
2015 18 042 BGN
1 437 279 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 221 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 405 490 BGN
2013 538 950 BGN
2014 261 911 BGN
2015 15 336 BGN
1 221 687 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 557 BGN
2013 95 109 BGN
2014 46 220 BGN
2015 2 706 BGN
215 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз