Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0571-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-03001
Наименование: Повишаване на адаптивността и конкурентноспособността на заетите лица в СОЛВЕЙ СОДИ АД
Бенефициент: СОЛВЕЙ СОДИ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 18.04.2008
Дата на приключване: 19.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и преквалификация на служителите на СОЛВЕЙ СОДИ АД
Дейности: Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 Сформиране на Управителен съвет на проекта
Дейност 3 Анализ на езиковите нужди
Дейност 4 Сформиране на групи
Дейност 5 Администриране на групите
Дейност 6 Провеждане на обучение по английски език
Дейност 7 Провеждане на междинно оценяване
Дейност 8 Провеждане на крайни тестове
Дейност 9 Изготвяне на педагогически отчети
Дейност 10 Контрол на занятията
Дейност 11 Обслужване и педагогически карти
Дейност 12 Издаване на сертификати
Дейност 13 Управление на проекта (вкл. информиране и публичност)
Дейност 14 Приключване на проекта
Партньори
Партньори:
Берлиц ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 987 BGN
Общ бюджет: 42 825 BGN
БФП: 29 978 BGN
Общо изплатени средства: 29 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 912 BGN
2010 27 066 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 475 BGN
2010 23 006 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 481 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 437 BGN
2010 4 060 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 497 BGN
Финансиране от бенефициента 13 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз