Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0580-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-13001
Наименование: Повишаване потенциала на заетите в туризма и повишаване на квалификацията на работещите в Албена АД
Бенефициент: Албена АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 18.04.2008
Дата на приключване: 15.07.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетенциите на персонала в няколко основни области в зависимост от професионалната квалификация и заеманата длъжност
Дейности: 1.1 Стартираща среща
1.2.Мотивационни срещи
1.3.Входящи тестове
2.1.Обучение по управление на хотелиерство
2.2.Обучение по управление на ресторантьорство
2.3.Обучение по професионалне френски език за ресторантьори
2.4.Обучение по професионален английски език за ресторантьори
2.5.Провеждане на изходящи тестове
2.6.Визуализация и информациаонно покритие на проекта
2.7 Дейности по администриране и управление на проекта–междинни отчети, искания за междинни плащания, изработване и подаване на финален технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:
Нов български университет
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 595 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 826 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз