Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.2.01-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 13.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на рамки за вътрешно и външно оценяване
Дейности: Дейност 1.*Подготвителни дейности Изполнение на дейност 1.1 Изпълнение на дейност 1.2 Изполнение на дейност 1.3 Изпълнение на дейност 1.4 Изпълнение на дейност 1.5 Подготовка на дейност 1.6 Изпълнение на дейност 1.6 Подготовка на дейност 1.7 Изпълнение на дейност 1.7 Изпълнение на дейност 1.8 Изпълнение на дейност 1.9
Дейност 2* Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на обучение във висшите училища Изпълнение на дейност 2.1 Подготовка на дейност 2.2 Изпълнение на дейност 2.2 Подготовка на дейност 2.3 Изпълнение на дейност 2.3 Изпълнение на дейност 2.4
Дейност 3* Изграждане и публикуване на рейтинг на висшите училища Изпълнение на дейност 3.1 Подготовка на дейност 3.2 Изпълнение на дейност 3.2 Подготовка на дейност 3.3 Изпълнение на дейност 3.3 Изпълнение на дейност 3.4
Дейност 5* Изпълнение на дейност 5.1 Изпълнение на дейност 5.2 Изпълнение на дейност 5.3 Подготовка на дейност 5.4 Изпълнение на дейност 5.4 Подготовка на дейност 5.5 Изпълнение на дейност 5.5 Изпълнение на дейност 5.6
Дейност 6* Изпълнение на дейност 6.1 Изпълнение на дейност 6.2 Подготовка на дейност 6.3 Изпълнение на дейност 6.3 Изпълнение на дейност 6.4 Изпълнение на дейност 6.5
Дейност 7* Подготовка на дейност 7.1 Изпълнение на дейност 7.1 Подготовка на дейност 7.2 Изпълнение на дейност 7.2
Дейност 4* Изпълнение на дейност 4.1 Изпълнение на дейност 4.2 Изпълнение на дейност 4.3 Изпълнение на дейност 4.4 Изпълнение на дейност 4.5 Изпълнение на дейност 4.6 Подготовка на дейност 4.7 Изпълнение на дейност 4.7
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД Консорциум ИОО-МБМД-С
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 749 175 BGN
Общ бюджет: 743 363 BGN
БФП: 743 363 BGN
Общо изплатени средства: 723 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 743 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 522 BGN
2010 32 130 BGN
2011 0 BGN
2012 24 707 BGN
2013 507 440 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
723 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 631 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 135 594 BGN
2010 27 310 BGN
2011 0 BGN
2012 21 001 BGN
2013 431 324 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
615 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 928 BGN
2010 4 819 BGN
2011 0 BGN
2012 3 706 BGN
2013 76 116 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 570 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. висши училища обхванати от рейтинговата система
Индикатор 2 Изработена система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на обучение във висшите училища
Индикатор 3 Изготвен анализ на статистическите данни, отнасящи се до цялостната дейност на висшите училища
Индикатор 4 Проведена социологическа анкета сред студенти/преподаватели/работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз