Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № РД09-1069/29.07.2011
Наименование: Студентски стипендии и награди
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.06.2011
Начална дата: 06.06.2011
Дата на приключване: 31.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп до образование на студентите и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка. Компонент 1. Предоставяне на студентски стипендии; Компонент 2. Предоставяне на награди
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТТА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТ 2 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 2 2. ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА. ДЕЙНОСТИ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДОНОРСКАТА ПОМОЩ
ДЕЙНОСТ 3* 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 3 2. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ДВАТА КОМПОНЕНТА НА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТ 4 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 4 2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ПРИЛОЖЕНАТА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ"
ДЕЙНОСТ 5* 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 5 2. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
ДЕЙНОСТ 6* 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 6 2. ОБРАБОТКА В МОМН НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ"
ДЕЙНОСТ 7* 1. ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТ 7 2. ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Партньори
Партньори:
Европейски колеж по икономика и управление
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Аграрен университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Университет за национално и световно стопанство
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Технически университет - Габрово
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Висше училище "Международен колеж"
Университет по хранителни технологии
Химико-технологичен и металургичен университет
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Икономически университет - Варна
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Тракийски университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Нов български университет
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Национална художествена академия
Медицински университет - София
Национална академия за театрално и филмово изкуство
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Медицински университет - Варна
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Висше училище по застраховане и финанси
Американски Университет в България
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Лесотехнически университет
Медицински университет - Плевен
Висше строително училище “Любен Каравелов”
Военна академия “Г. С. Раковски”
АКАДЕМИЯ НА МВР
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВАРНА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ
ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" - СОФИЯ
ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ - САМОСТОЯТЕЛЕН КОЛЕЖ С НАИМЕНОВАНИЕ "КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ" СЪС СЕДАЛИЩЕ БЛАГОЕВГРАД
Изпълнители:
"ИНФОСИСТЕМС.БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 232 284 BGN
Общ бюджет: 39 231 614 BGN
БФП: 39 231 614 BGN
Общо изплатени средства: 39 225 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 231 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 961 640 BGN
2012 17 893 940 BGN
2013 2 369 625 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 225 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 346 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 117 394 BGN
2012 15 209 849 BGN
2013 2 014 181 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 341 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 884 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 844 246 BGN
2012 2 684 091 BGN
2013 355 444 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 883 781 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% студенти, получаващи стипендии
Индикатор 2 студенти, получили награди за добри резултати в обучението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз