Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.02-0001-C0001
Номер на проект: Заповед РД 09-1717/29.11.2010
Наименование: "БЕЗ ЗВЪНЕЦ или подкрепа за деца, изоставащи с учебния материал"
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 31.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И ЗАСИЛВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
Дейности: 1.1. Организационна работа на екипа за управление на проекта и мониторинг върху изпълнение на дейностите на ниво училище и детска градина
1.2.* Работа на Консултативния съвет (КС) по проекта
1.3. Публичност и прозрачност
2.1.* Съгласуване на заявление и критерии за подбор на училищата и детските градини от КС и публикуването им на сайта.
2.2.* Определяне на комисия за обработка на получените заявления.
2.3.* Обработка на получените заявления и уведомяване на номинираните училища и детски градини
3.1.* Осигуряване на практически насоки за работа с деца в риск от отпадане и за овладяване на българския език като чужд за учителите на децата и учениците от целевата група.
3.2.* Работа с деца в риск от ранно напускане на училище
3.3. Адаптиране на информационна система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на национално нива
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 721 517 BGN
Общ бюджет: 1 721 517 BGN
БФП: 1 721 517 BGN
Общо изплатени средства: 1 678 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 721 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 352 001 BGN
2010 846 558 BGN
2011 - 7 854 BGN
2012 495 580 BGN
2013 - 7 625 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 678 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 463 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 299 201 BGN
2010 719 575 BGN
2011 - 6 676 BGN
2012 421 243 BGN
2013 - 6 481 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 426 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 258 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 800 BGN
2010 126 984 BGN
2011 - 1 178 BGN
2012 74 337 BGN
2013 - 1 144 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
251 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца, включени в програми за превенция на отпадането
Индикатор 2 Разработени най-макко 170 "компенсиращи" програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз