Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.02-0001-C0001
Номер на проект: Заповед РД 09-374/01.04.2010
Наименование: СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 04.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност. Гарантиране на справедливост по отношение на достъпа до качествено образование, участието, третирането на участниците и резултатите от обучението им.
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1. Управление на проекта.
1. Изпълнение на дейност 1. Управление на проекта.
2. Подготовка на дейност 2. Информационна кампания и публичност на проекта. Дейности по визуализация на донорската помощ.
2. Изпълнение на дейност 2. Информационна кампания и публичност на проекта. Дейности по визуализация на донорската помощ.
3. Подготовка на дейност 3. Актуализиране на данните за целевите групи по двата компонента на проекта.
3. Изпълнение на дейност 3. Актуализиране на данните за целевите групи по двата компонента на проекта.
4. Подготовка на дейност 4. Възлагане на външен изпълнител на договор за услуга за изработването на техническо задание за приложна компютърна програма.
4. Изпълнение на дейност 4. Възлагане на външен изпълнител на договор за услуга за изработването на техническо задание за приложна компютърна програма.
5. Подготовка на дейност 5. Възлагане на външен изпълнител на договор за услуга за изработването на техническо задание за приложна компютърна програма. Техническа поддръжка на програмата.
5. Изпълнение на дейност 5. Възлагане на външен изпълнител на договор за услуга за изработването на техническо задание за приложна компютърна програма. Техническа поддръжка на програмата.
6. Подготовка на дейност 6. Семинари за подготовка на партньорите за работа по проекта.
6. Изпълнение на дейност 6. Семинари за подготовка на партньорите за работа по проекта.
7.* Подготовка на дейност 7. набиране на документи за стипендии и награди от висши училища.
7.* Изпълнение на дейност 7. набиране на документи за стипендии и награди от висши училища.
8.* Подготовка на дейност 8. Обработка на получените от висшите училища данни на кандидатите за стипендии и награди.
8.* Изпълнение на дейност 8. Обработка на получените от висшите училища данни на кандидатите за стипендии и награди.
9.* Подготовка на дейност 9. Изплащане на стипендии и награди.
9.* Изпълнение на дейност 9. Изплащане на стипендии и награди.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 364 133 BGN
Общ бюджет: 34 364 133 BGN
БФП: 34 364 133 BGN
Общо изплатени средства: 34 281 201 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 364 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 582 092 BGN
2010 20 824 840 BGN
2011 - 24 683 BGN
2012 - 125 365 BGN
2013 24 317 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 281 201 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 209 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 544 778 BGN
2010 17 701 114 BGN
2011 - 20 981 BGN
2012 - 106 561 BGN
2013 20 669 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 139 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 154 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 037 314 BGN
2010 3 123 726 BGN
2011 - 3 702 BGN
2012 - 18 805 BGN
2013 3 648 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 142 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти получили стипендия (най-малко 15000)
Индикатор 2 брой получени награди- най-малко 50000


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз