Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0672-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-09005
Наименование: Повишаване адаптивността на заети лица в малки и микропредприятия чрез придобиване на ключови компетенции по изграждане и управление на он-лайн бизнеса им
Бенефициент: СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 10.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Включване на заети лица в обучението за усвояване на нови знания и умения, за ефективното присъствие на фирмата в Интернет; подобряване на адаптивността на заетите лица; създаване на условия за устойчивата им заетост и повишаване на доходите им; стимулиране към непрекъснато развитие и усъвършенстване на придобитите знания и повишаване на квалификацията чрез прилагане на принципите за учене през целия живот.
Дейности: Д1-Сключване на договори с лицата, ангажирани в екипа на проекта Сключване на договори
Д2 - Създаване на сайт Създаване на сайт
Д3- Популяризация на проекта във всеки град, информация в сайта, публикации в пресата Популяризация на проекта
Подготовка на Д4-Избор на обучаваща организация Подготовка за избор на ОИ
Д4-Избор на обучаваща организация Избор, съгласно ПМС 55
Д5/1-Стартиране на проекта с Ден на отворени врати-Сливен,Варна,Плодив,София Провеждане на ден на отворени врати
Д5/2-Стартиране на проекта с Ден на отворени врати-С... Провеждане на ден на отворени врати
Д5/3-Стартиране на проекта с Ден на отворени врати-С... Провеждане на ден на отворени врати
Д5/4-Стартиране на проекта с Ден на отворени врати-С... Провеждане на ден на отворени врати 01
Д6/1-Подготовка на учебни материали Подготовка на учебни материали
Д6/2-Подготовка на учебни материали Подготовка на учебни материали
Д6/3-Подготовка на учебни материали Подготовка на учебни материали
Д7/1-Подготовка на техническата документация Подготовка на техническата документация
Д7/2-Подготовка на техническата документация Подготовка на техническата документация
Д7/3-Подготовка на техническата документация Подготовка на техническата документация
Д8-Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебни зали Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка
Д8-Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали
Д8-Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали
Д8-Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали Запознаване на екипа и партньорите с правилата на проекта и подготовка на учебните зали
Д9-Стартиране на учебния процес Провеждане на обучение
Д10-Текущо медийно отразяване на резултатите Отразяване на резултатите от проекта в медиите
Д11-Завършване на обучението с Ден на отворените врати и раздаване на сертификати Раздаване на сертификати на успешно завършилите
Д11-Завършване на обучението с Ден на отворените в... Раздаване на сертификати на успешно завършилите
Д11-Завършване на обучението с Ден на отворените в... Раздаване на сертификати на успешно завършилите
Д11-Завършване на обучението с Ден на отворените в... Раздаване на сертификати на успешно завършилите
Д12-Обобщаване и анализ на резултатите Обобщаване и анализ на резултатите
Д12-Обобщаване и анализ на резултатите Обобщаване и анализ на резултатите
Д12-Обобщаване и анализ на резултатите Обобщаване и анализ на резултатите
Д12-Обобщаване и анализ на резултатите Обобщаване и анализ на резултатите
Д13-Финансово приключване на проекта Финансово приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 621 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз