Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0595-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-184/08.06.2011
Наименование: Модернизиране на производственото оборудавне с цел повишаване на конкурентноспособността на „Комитекс” ООД
Бенефициент: Комитекс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез инвестиционна подкрепа за модернизиране на процеса на предоставяне на услуги в областта на персонализацията, печата и пликоването на PVC в „Комитекс” ООД.
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчици
Дейност 2: Закупуване и доставка на персонализираща машина, пликовъчна машина, лазерен принтер, компютър, сървър, РАК, UPS и превключвател (Switch
Дейност 3: Инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупените ДМА
Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Осигуряване на визуализация, информираност и публичност
Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
"Риск електроник"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 558 BGN
Общ бюджет: 433 005 BGN
БФП: 238 153 BGN
Общо изплатени средства: 238 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 238 153 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 202 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 723 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 723 BGN
Финансиране от бенефициента 196 002 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 9 Доставена персонализираща машина
Индикатор 10 Доставена пликовъчна машина
Индикатор 11 Доставен компютър за управление на персонализира-ща и пликовъчна машини
Индикатор 12 Доставен сървър
Индикатор 13 Доставен РАК
Индикатор 14 Доставен UPS
Индикатор 15 Доставен превключвател (Switch)
Индикатор 16 Инсталирани и въведени в експлоатация 1 брой картова персонализираща машина, 1 брой пликовъчна машина, 1 брой компютър за управление на предвидените машини, 1 брой лазерен принтер, 1 брой сървър и придружителните му елементи- РАК, UPS и превключвател (
Индикатор 17 Сключен договор за одит
Индикатор 18 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 19 Изработени и поставени стикери за закупените ДМА
Индикатор 20 Изработено и поставено временно информационно табло;
Индикатор 21 Изработена постоянна обозначителна табела;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз