Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0432-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-182/08.06.2011
Наименование: ОМЕЛИЯ ЕООД - конкурентни и устойчиви на европейския пазар
Бенефициент: ОМЕЛИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността, ефективността и производителността на фирма “ОМЕЛИЯ” ЕООД
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици
Дейност 2 Сключване на договори с подизпълнителите и доставка на технологично оборудване
Дейност 3 Публичност и визуализация
Дейност 4 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 910 BGN
Общ бюджет: 429 070 BGN
БФП: 235 989 BGN
Общо изплатени средства: 235 989 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 235 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 989 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 989 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 200 590 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 398 BGN
Финансиране от бенефициента 196 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвена, съгласувана и проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Публикувана обява за търга
Индикатор 10 Избран доставчик в следствие на проведената тръжна процедура
Индикатор 11 Сключени договори за доставка на оборудването
Индикатор 12 Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването
Индикатор 13 Сключен договор с подизпълнител за информационна табела
Индикатор 14 Изработена и монтирана информационна табела
Индикатор 15 Сключен договор с регистриран експерт-счетоводител
Индикатор 16 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз