Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0316-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-185/08.06.2011
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "СИ ПИ ЕЙ" ООД чрез модернизиране на производството на органични и не органични сертифицирани стандартни разтвори.
Бенефициент: "СИ ПИ ЕЙ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на Си Пи Ей ООД и готовността му да се посрещне изискванията на Единния пазар чрез инвестиции в модернизиране на производственото оборудване и подобряване на управлението на бизнеса.
Дейности: Дейност 1 (Придобиване на ДМА Подготовка тръжни процедури)
Изпълнение на Дейност 1 (Придобиване на ДМА)
Подготовка на Дейност 3.1 Маркетингова стратегия -тръжни процедури
Изпълнение на Дейност 3.1 Маркетингова стратегия
Подготовка на Дейност 4.2 (одит)
Изпълнение на Дейност 4.2 (одит)
Подготовка на Дейност 4.3 (визуализация)
Изпълнение на Дейност 4.3 (визуализация)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 874 BGN
Общ бюджет: 417 010 BGN
БФП: 271 057 BGN
Общо изплатени средства: 271 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 271 057 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 230 398 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 659 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 659 BGN
Финансиране от бенефициента 207 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въвеждане на нови технологии
Индикатор 9 Въвеждане на анализ контрол и сертифициране на три групи продукти
Индикатор 10 Въвеждане на нови услуги (възможност за анализ на трите вида продукти по желание на клиента предоставяне на рапорти от анализи/хроматограми) и сертификати за чистота на пробите.
Индикатор 11 Разработване на маркетингова стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз