Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0165-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-190/08.06.2011
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация на „Господинов и синове” ООД , 2010-2011г
Бенефициент: „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Да се подобри конкурентоспособността на „ГОСПОДИНОВ И СИНОВЕ” ООД на националния и международни пазари чрез внедряване на високотехнологично производствено оборудване, водещо до подобряване на технологичния процес, капацитета, икономическата ефективност и качеството на произвежданата продукция.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура – избор на доставчик(ци), сключване на договори за доставка
Поддейност 2.1. Позиция „Тръбоогъваща машина”
Поддейност 2.2. Позиция „Обработващ CNC център”
Поддейност 2.3. Позиция „Линия за лакиране
Поддейност 2.4. Позиция „Оборудван заваръчен робот”
Дейност 3. Доставка и монтаж на оборудването
Дейност 4. Експлоатация и внедряване в технологичен цикъл на производство
Дейност 5. Маркетингова стратегия – пазарна реализация на нов продукт
Дейност 6. Визуализация и публичност
Дейност 7. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 578 675 BGN
Общ бюджет: 1 047 745 BGN
БФП: 576 259 BGN
Общо изплатени средства: 576 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 576 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 115 735 BGN
2012 460 518 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
576 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 489 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 375 BGN
2012 391 440 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
489 815 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 360 BGN
2012 69 078 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 438 BGN
Финансиране от бенефициента 473 463 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 3 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Доставени машини
Индикатор 6 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване – линия „Тръбна мебел”
Индикатор 7 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване -линия ''корпусна мебел''
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на предприятието на Линия „Тръбна мебел”
Индикатор 9 Нарастване на производствения капацитет на предприятието на „Корпусна мебел”
Индикатор 10 Въведени нови продукти
Индикатор 11 Въведени нови технологии – процеси
Индикатор 12 Пазарно проучване, стратегически цели и мерки
Индикатор 13 Табели---
Индикатор 14 стикери ,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз