Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0009-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-191/08.06.2011 г.
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех"
Бенефициент: EТ "СИГРО Т+Т - С.Грозлеков"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Създаване на ремонно монтажен цех в ЕТ"СИГРО Т+Т - С.Грозлеков"
Дейности: Дейност 1 Избор за доставчик на оборудване
Дейност 2 Закупуване и доставка на избраното оборудване
Дейност 3 Инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 Управление и мониторинг
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 611 BGN
Общ бюджет: 38 658 BGN
БФП: 21 500 BGN
Общо изплатени средства: 21 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 500 BGN
21 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 275 BGN
18 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 225 BGN
3 225 BGN
Финансиране от бенефициента 159 291 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 3 Брой оферти
Индикатор 4 Брой закупени нови технологии
Индикатор 5 Брой на предлагани услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз