Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.14-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № 1069 от 13.06.2011
Наименование: "Аз мога повече"
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.06.2011
Начална дата: 13.06.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване пригодността на заетост и създаване на възможност за кариерно развитие на заети лица по трудов договор и самонаети лица без значение от сферата им на дейност.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление
Дейност 4 - Предоставяне на поименни ваучери за квлючване в обучение и провеждане на курсове за професионално обучение и обучение по чужд език и дигитална компетентност
Дейност 2 - Изработване и отпечатване на ваучери за обучение
Дейност 5 - Публичност и визуализация
Дейност 3 - Набиране на заявления от лица наети по трудово правоотношение и самонаети за включване в обучение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПЕРУН ККБ" ЕООД
Ронос" ООД
"Демакс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 673 342 BGN
Общ бюджет: 98 754 243 BGN
БФП: 98 754 243 BGN
Общо изплатени средства: 98 974 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 754 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 212 977 BGN
2012 19 272 284 BGN
2013 32 741 148 BGN
2014 31 966 291 BGN
2015 14 781 664 BGN
98 974 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 941 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 181 030 BGN
2012 16 381 441 BGN
2013 27 829 976 BGN
2014 27 171 347 BGN
2015 12 564 414 BGN
84 128 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 813 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 947 BGN
2012 2 890 843 BGN
2013 4 911 172 BGN
2014 4 794 944 BGN
2015 2 217 250 BGN
14 846 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз