Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/012-06
Наименование: Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД”, чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологична апаратура за диагностициране на злокачествени и лечение на онкологични заболявания.
Дейности: дейност 6 Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Арександровска”
дейност 4 Извършване на строителен надзор
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности
дейност 7 Информация и публичност
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 8 Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 132 668 BGN
Общ бюджет: 17 829 867 BGN
БФП: 17 739 328 BGN
Общо изплатени средства: 11 830 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 739 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 532 189 BGN
2014 1 103 040 BGN
2015 9 195 641 BGN
11 830 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 078 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 302 361 BGN
2014 937 584 BGN
2015 7 816 295 BGN
10 056 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 660 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 229 828 BGN
2014 165 456 BGN
2015 1 379 346 BGN
1 774 630 BGN
Финансиране от бенефициента 59 976 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 3 /Внедрено ново медицинско оборудване
Индикатор 4 //Работещи в лечебното заведение / медицински персонал
Индикатор 5 ///Среден престой в лечебното заведение
Индикатор 6 %Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения
Индикатор 7 ::Създадени нови работни места
Индикатор 8 (Д) %Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения, в това число деца- - хора с увреждания
Индикатор 9 (Д) %Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения, в това число деца - малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз