Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/010-07
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Модернизиране инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, чрез монтаж на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на онкологични заболявания
Дейности: дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности
дейност 7 Информация и публичност
дейност 8 Одит по проекта
дейност 4 Извършване на независим строителен надзор
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 5 Извършване на авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 454 052 BGN
Общ бюджет: 5 417 716 BGN
БФП: 5 400 175 BGN
Общо изплатени средства: 4 744 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 400 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 237 362 BGN
2014 3 488 294 BGN
2015 18 918 BGN
4 744 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 590 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 051 758 BGN
2014 2 965 050 BGN
2015 16 080 BGN
4 032 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 810 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 185 604 BGN
2014 523 244 BGN
2015 2 838 BGN
711 686 BGN
Финансиране от бенефициента 18 402 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 5 (Д) *Работещи в лечебното заведение / медицински персонал
Индикатор 6 (Д) **Среден престой в лечебното заведение
Индикатор 7 (Д) ***Внедрено ново медицинско оборудване
Индикатор 8 (Д) ****Създадени нови работни места
Индикатор 9 (Д) Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз