Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0449-C0001
Номер на проект: 3МС-02-155/01.06.2011
Наименование: Покриване на международно признат стандарт ISO 27001 от Мусала Софт ООД
Бенефициент: Мусала Софт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Покриване на международно признат стандарт ISO 27001 от Мусала Софт ООД
Дейности: Създаване и въвеждане на СУИС съобразно ISO 27001
Изграждане на Център за възстановяване след бедствия и аварии
Гарантиране на информационната сигурност при работа чрез отдалечен достъп
Повишаване на сигурността на корпоративната мрежа
Изграждане на Център за управление и съхраняване на чувствителна информация
Сертифициране на СУИС по ISO 27001
Дейности за визуализация
Проектно управление, Мониторинг, Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 780 BGN
Общ бюджет: 150 256 BGN
БФП: 111 187 BGN
Общо изплатени средства: 111 187 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 111 187 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 187 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 678 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 678 BGN
Финансиране от бенефициента 40 332 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой корпоративни сертификати за информационна сигурност
Индикатор 6 Наличие на Система за Управление на Информационната Сигурност
Индикатор 7 Обучени Вътрешни Одитори по стандарт ISO 27001
Индикатор 8 Дублираност на критичните за компанията информационни системи в отдалечена локация
Индикатор 9 Горещо копиране на важните за фирмената дейност данни в отдалечена локация
Индикатор 10 Брой информационно независими сегменти на корпоративната мрежа
Индикатор 11 Служители с възможност за пълен достъп до корпоративните системи при отдалечен достъп
Индикатор 12 Чувствителна информация, съхранявана на непълно осигурени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз