Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0451-C0001
Номер на проект: 3МС-02-157/01.06.2011
Наименование: Качество и отговорност, съгласно стандарти ISO 9001:2008 и 14001:2004
Бенефициент: "ТЕКА ЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Качество и отговорност, съгласно стандарти ISO 9001:2008 и 14001:2004
Дейности: Дейност 1 – Доставка на специализиран трансферен принтер за етикети (ДМА)
Дейност 2 – Доставка на 2 бр.РС работни места+WINDOWS пакети ; цветен принтер и скенер (ДМА/ДНА)
Дейност 3 – Доставка на графична станция + графични пакети FOTOSHOP; CORELDRAW; ADOBE ILUSTRATOR (ДМА/ДНА)
Дейност 4 – Доставка на специализиран софтуер за интегрирана система за управление на текстилно производство (ДНА)
Дейност 5 - Сертификация
Дейност 6 – Визуализация на проекта
Дейност 8 – Сформиране на екип по проекта
Дейност 9 – Подготовка и управление на проектното предложение
Дейност 7– Одит на проекта
Kонсултанската услуга по въвеждане на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 354 BGN
Общ бюджет: 58 588 BGN
БФП: 43 941 BGN
Общо изплатени средства: 43 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 350 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 591 BGN
Финансиране от бенефициента 16 785 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Предоставените консултантски услуги
Индикатор 5 Работеща и обезпечена информационна система (сървър, софтуер и компютри)
Индикатор 6 Внедрени системи
Индикатор 7 Удовлетвореност на клиенти , партньори и институции
Индикатор 8 Брой сертификати, въведени в подкрепеното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз