Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0455-C0001
Номер на проект: 3МС-02-158/01.06.2011
Наименование: Сертификат ISO 9001:2008 – гаранция за по-висока конкурентоспособност на Топ Мен ЕООД
Бенефициент: Топ Мен ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Сертификат ISO 9001:2008 – гаранция за по-висока конкурентоспособност на Топ Мен ЕООД
Дейности: Предварителни дейности
Провеждане на тръжни процедури
Консултации по изграждане на СУК по ISO 9001:2008
Сертификация по ISO 9001:2008
Инвестиции в закупуване на контролноизмервателно оборудване
Информационни дейности
Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 900 BGN
Общ бюджет: 207 228 BGN
БФП: 148 013 BGN
Общо изплатени средства: 148 003 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 003 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 003 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 803 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 200 BGN
Финансиране от бенефициента 59 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Нарастване на производствения капацитет на предприятието.
Индикатор 6 Въведени нови технологии в Топ Мен ЕООД
Индикатор 7 Нарастване производителността на гладачния процес.
Индикатор 8 Намаляване на бракуваната продукция.
Индикатор 9 Намаляване на енергийното потребление при процеса на гладене.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз