Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0443-C0001
Номер на проект: 3МС-02-152/01.06.2011
Наименование: Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД
Бенефициент: "ЛИГНА ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД
Дейности: Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Провеждане на процедура за избор на доставчици за предвидените активи
Оценка и изобр на оферти и подписване на договор с доставчиците
Събиране на подходящи оферти за извършване на консултантски услуги/сертификация
Оценка и избор на оферти и подписване на договор с подизпълнителните
Подготовка за разработване и внедряване на СУК
Анализ на настоящата ситуация и обучение
Разработване на СУК
Внедряване на СУК
Измерване, анализ и корекции на въведената СУК
Подготовка за сертификация по ISO 9001:2008
Сертификационен одит: планиране и провеждане
Провеждане на коригиращи и/или превантивни действия за премахване на открити несъответствия по време на одита
Издаване на сертификат
Изготвяне на междинните и финалните доклади и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 450 BGN
Общ бюджет: 32 232 BGN
БФП: 24 174 BGN
Общо изплатени средства: 24 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 174 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 548 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 548 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 626 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 626 BGN
Финансиране от бенефициента 9 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Хора, ангажирани по изпълнението на проекта
Индикатор 2 Брой процедури за определяне на изпълнител проведени
Индикатор 3 Брой финални отчети изготвени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз