Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0457-C0001
Номер на проект: 3МС-02-159/01.06.2011
Наименование: Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД
Бенефициент: САМИТАШ МЕТАЛБАУ EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД
Дейности: 1. Предпроектни дейности
на 2. Консултация по изграждане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008
3. Покупка и внедряване на контролноизмервателно оборудване и софтуер за инженерно проектиране
4. Сертификация по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
5. Визуализационни и информационни дейности
6. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 397 BGN
Общ бюджет: 171 441 BGN
БФП: 126 866 BGN
Общо изплатени средства: 126 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 866 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 836 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 030 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 030 BGN
Финансиране от бенефициента 47 923 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Намаление на производствените разходи..
Индикатор 6 Намаляване на брака.,
Индикатор 7 Намаляване себестойността на продукцията.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз