Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0442-C0001
Номер на проект: 3МС-02-151/01.06.2011
Наименование: Развитие на конкурентоспособността на фирма „ОМК” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството
Бенефициент: "ОМК" ЕООД (Образователен Мениджмънт и Консултации)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на конкурентоспособността на фирма „ОМК” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството
Дейности: Дейност 1 Подготвителен етап - съставяне на екип по проекта
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители по предвидените дейности
Дейност 3 Подготовка, планиране и организация на дейностите по развитие на системи за управление съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Дейност 4 Внедряване на разработената Система за управление на качеството
Дейност 5 Закупуване и внедряване на специализиран софтуер за нуждите на работния процес за управление на задачи
Дейност 6 Сертифициране на системи за управление по Стандарт ISO 9001:2008
Дейност 7 Одит на проекта
Дейност 8 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 700 BGN
Общ бюджет: 21 014 BGN
БФП: 15 761 BGN
Общо изплатени средства: 15 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 761 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 396 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 364 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 364 BGN
Финансиране от бенефициента 5 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 :разработени документи по ISO 9001:2008
Индикатор 4 обучени одитори.
Индикатор 5 :използвани специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз