Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0458-C0001
Номер на проект: 3МС-02-160/01.06.2011
Наименование: Универс Консулт ООД повишава своята конкурентоспособност чрез внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008
Бенефициент: "УНИВЕРС КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Универс Консулт ООД повишава своята конкурентоспособност чрез внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008
Дейности: Предварителни дейности  съставяне на екип по проекта –планиране и разпределение на задълженията на членовете на екипа, който е предварително сформиран, съгласно проектното предложение.  разработване на тръжната документация по проекта – разработване на цялата тръжна документация във връзка с избор на подизпълнители.
Консултантски услуги по изграждане на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 Консултантски услуги по изграждане на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008
Разработване и внедряване на софтуерен продукт за контрол на качеството Разработване и внедряване на софтуерен продукт за контрол на качеството
Сертификация на СУК по ISO 9001:2008 Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Отчитане и визуализационни дейности Отчитане и визуализационни дейности
Одит на дейностите по проекта Одит на дейностите по проекта
Разработване на проектно предложение Разработване на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 500 BGN
Общ бюджет: 42 761 BGN
БФП: 32 071 BGN
Общо изплатени средства: 32 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 071 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 260 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 811 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 811 BGN
Финансиране от бенефициента 12 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз