Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0461-C0001
Номер на проект: 3МС-02-161/01.06.2011
Наименование: Конкурентоспособност на хотелската услуга чрез въвеждане на стандарт ISO 22000:2005
Бенефициент: "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност на хотелската услуга чрез въвеждане на стандарт ISO 22000:2005
Дейности: Дейност 0 – Организация и управление –
1.1 Фаза- Избор на изпълнител
Разработване на стандарт
Въвеждане на стандарт
Избор на изпълнител/и
Сертификация по ISO 22000:2005
Избор на сертифицираща организация
Сертификация
Фаза – Доставка и инсталиране
Разходи за одит
Визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 834 BGN
Общ бюджет: 187 172 BGN
БФП: 140 379 BGN
Общо изплатени средства: 140 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 140 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 322 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 057 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 057 BGN
Финансиране от бенефициента 47 945 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Въведена система за управление безопасността на храните
Индикатор 5 Индекс на удовлетвореност на клиентите от предоставените храни и напитки
Индикатор 6 Брой констатирани несъответствия с въведената система за безопасност на храните.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз