Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0462-C0001
Номер на проект: 3МС-02-162/01.06.2011
Наименование: Повишаване качеството на туристическата услуга чрез въвеждане на стандарт ISO22000:2005 в хотел Сол Луна Бей Ризорт
Бенефициент: "САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на туристическата услуга чрез въвеждане на стандарт ISO22000:2005 в хотел Сол Луна Бей Ризорт
Дейности: Организация и управление, визуализация и одит
Консултантска услуга за разработване и внедряване на стандарт: Фаза 1 Избор на изпълнител Фаза 2, Етап 1 – Подготвителен етап Фаза 2, Етап 2 – Разработване на стандарт Фаза 2, Етап 3 - Въвеждане на стандарт
Инвестиции: Фаза 1 – Избор на изпълнител/и Фаза 2 – Доставка и инсталиране
Сертификация по ISO 22000:2005: Фаза 1 – Избор на сертифицираща организация; Фаза 2 - Сертификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 969 BGN
Общ бюджет: 107 700 BGN
БФП: 80 775 BGN
Общо изплатени средства: 80 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 80 775 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 659 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 116 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 116 BGN
Финансиране от бенефициента 27 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Индекс на удовлетвореност на клиентите от предоставените храни и напитки (измерен като среднопретеглена стойност на мненията, изказани от гости на хотела) Индекс със скала от 1 до 5: 1 - много висока удовлетвореност 2 – висока 4 – ниска 5 – много н
Индикатор 5 Брой констатирани несъответствия с въведената система за безопасност на храните.
Индикатор 6 Отстъпка от застрахователната премия по застраховка „Отговорност на хотелиера и ресторантьора”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз