Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0486-C0001
Номер на проект: 3МС-02-168/01.06.2011
Наименование: Качествено и екосъобразно производство на мебели
Бенефициент: "МЕБЕЛНИ ИДЕИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Качествено и екосъобразно производство на мебели
Дейности: Избор на доставчик на консултантски услуги за разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда ISO 14001:2005
Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Избор на доставчик на услуга за сертификация на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Сертификация на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 908 BGN
Общ бюджет: 25 100 BGN
БФП: 18 825 BGN
Общо изплатени средства: 18 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 825 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 001 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 824 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 824 BGN
Финансиране от бенефициента 6 303 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой комплект документи на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда ISO 14001:2005 - Наръчник и процедури
Индикатор 6 Проведени две еднодневни обучения на персонала, съответно по СУК и по СУОС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз