Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0418-C0001
Номер на проект: 3МС-02-143/01.06.2011
Наименование: „Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството”
Бенефициент: "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството”
Дейности: Дейност 1 Избор на консултантска фирма
Дейност 2 Първоначален одит и анализ на състоянието.
Дейност 3 Разработване на документите от интегрираната система за управление.
Дейност 4 Внедряване на интегрираната система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005.
Дейност 5 Извършване на вътрешен одит
Дейност 6 Подготовка на документация, за избор на акредитиран орган по сертификация на интегрираната система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005. Про
Дейност 7 Сертификационен одит.
Дейност 8 Визуализация
Дейност9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 291 BGN
Общ бюджет: 15 570 BGN
БФП: 11 655 BGN
Общо изплатени средства: 11 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 655 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 907 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 748 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 748 BGN
Финансиране от бенефициента 10 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1:Консултантска услуга за подготовка, изграждане и въвеждане на интегрираната система за управление на качеството и управление на околната среда (ИСУ)
Индикатор 6 2: Сертификация на внедрена система
Индикатор 7 3: Счетоводен одит на проекта
Индикатор 8 4: Визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз