Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0413-C0001
Номер на проект: 3МС-02-141/01.06.2011
Наименование: „Конкурентоспособност и устойчив растеж на „Дилтекс” ООД чрез интегрирано внедряване на системи за управление”
Бенефициент: "ДИЛТЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на условия за поддържане на стабилни пазарни позиции на национално ниво и развитие на експортния потенциал на „Дилтекс” ООД като фактори за повишена конкурентоспособност и устойчив икономически растеж.
Дейности: Интегрирано разработване и внедряване на системи за управление съгласно стандартите ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2005 и ISO 27001:2005 Консултантска услуга за разработване и внедряване на ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2005 и ISO 27001:2005
Доставка и внедряване на сървърна конфигурация и специализиран софтуер Доставка на ДМА и ДНА
Сертифициране на внедрените системи за управление съгласно стандартите ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2005 и ISO 27001:2005 Сертифициране на внедрените системи за управление съгласно стандартите ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2005 и ISO 27001:2005
Дейности за публичност и визуализация Визуализация на проекта
Независим финансов одит на проекта Независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 200 BGN
Общ бюджет: 83 000 BGN
БФП: 62 184 BGN
Общо изплатени средства: 62 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 184 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 856 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 328 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 328 BGN
Финансиране от бенефициента 23 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Въведени системи за управление по международно признати стандарти: ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2005, ISO 27001:2005
Индикатор 6 Доставена сървърна конфигурация
Индикатор 7 Доставен специализиран софтуер
Индикатор 8 Съобщения на интернет страницата на Бенефициента
Индикатор 9 информационен стикер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз