Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0390-C0001
Номер на проект: 3МС-02-137/01.06.2011
Наименование: Повишаване на имиджа и конкурентоспособността на Др. Пендл и Др. Писвангер ЕООД чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност.
Бенефициент: "ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишване на конкурентоспособността на Др. Пендл и Др. Писвангер ЕООД, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на информационната сигурност като фактор за устойчиво развитие на дружеството на националния пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги
Дейност 3 Разработване и внедряване на на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност4 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 5 Сертифициране на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 6 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 202 BGN
Общ бюджет: 17 980 BGN
БФП: 13 305 BGN
Общо изплатени средства: 13 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 305 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 996 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 996 BGN
Финансиране от бенефициента 7 098 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 3 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)..
Индикатор 4 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз